013 - 465 70 20

Våra tjänster
Villaägare
Fastighetsägare
Hur går det till?
Kontakt

Våra tjänster:

 • Högtrycksspolning
 • Hetvattenspolning
 • Punkt-relining
 • Rörinspektion
 • Slamsugning
 • Rotskärning
 • Rörrensning
 • Stamspolning
 • Dräneringsspolning
 • Dagvattenspolning
 • Underhållsspolning
 • Stuprörsspolning
 • Funktionskontroll
 • Fastighetsservice
 • Jourservice
 • Åtgärdsförslag vid
  återkommande stopp
 • Vattenleveranser

Vi utför all typ av spolning!

 

Vi på Avloppexperten tar ansvar.

Vi kör med alkolås.


Kvalitet och Miljö.

Kvalitet och miljöledningssystem.

Uppfyller kraven enl. SS-EN ISO 900 1 och SS-EN ISO 1400 1.


Med den mest effektiva utrustningen som finns på marknaden, utför vi våra jobb åt dig.

Vi på Avloppexperten jobbar för att förlänga livslängden på befintligt system.


Ariom Reklambyrå i Linköping och Norrköping